زیپ پانل

  • ۱- ورقه پروفیل ایستادرز زیپ پانل
  • ۲- عایق حرارتی
  • ۳- بست آلومینیومی- محکم کننده مخفی پروفیل ایستا درز یا زیپ پانل
  • ۴ – پایه پلیمری نگهدارنده بستهای آلومینیومی مخصوص سیستم زیپ پانل
  • ۵ – فاصله انداز امگا
  • ۶- عایق رطوبتی – لایه ضد بخار – لایه سَد بخار-لایه بخار بند
  • ۷ – ورقه ذوزنقه ای

ساندویچ پنل